هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد

 

هتل آبشار مشهد

photo_2016-07-19_04-31-59
هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد

photo_2016-07-19_04-32-02
هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد

photo_2016-07-19_04-31-07
هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد

photo_2016-07-19_04-32-06
هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد

photo_2016-07-19_04-31-46
 

هتل آبشار مشهد

تعداد ستاره :     آپارتمان
airport-distance     فاصله هتل تا فرودگاه :     ۱۵ دقیقه
hotel-train     فاصله هتل تا راه آهن:     ۱۵ دقیقه
hotel-haram     فاصله هتل تا حرم :     ۱۰ دقیقه
hotel-addres     آدرس هتل آپارتمان آبشار مشهد و نمایش آن روی نقشه مشهد:خیابان امام رضا-امام رضا ۵ -کوی مهر فروز
خدمات هتل آپارتمان آبشار مشهد

هتل آبشار مشهدهتل آبشار مشهد